Choroby przyzębia i błony śluzowej 1/2

Koordynator przedmiotu: Dr n.med Dagmara Darczuk 

dagmara.darczuk@uj.edu.pl

Instytut Stomatologii UJCM

ul. Montelupich 4,  sekretariat pok 136

 

Harmonogram zajęć:

Tematy seminarium:

Regulamin przedmiotu:     REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PODCZAS PANDEMII SARS CoV2

Forma i warunki zaliczenia:   https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/3/1/7/1/2

Wykaz literatury : LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA

Zajęcia prowadzone są w Uniwersyteckiej Klinice  Stomatologicznej  Kraków ul. Montelupich 4, piętro 1 , sala 121