Badania naukowe

Aktualnie realizowane w naszym ośrodku programy badawcze:

 

 • Przegląd systematyczny literatury z meta-analizą na temat immunologicznych terapii modyfikujących stosowanych lub przygotowywanych do zastosowania w leczeniu choroby przyzębia.
 • Analiza zaburzeń funkcji biologicznych fibroblastów dziąsła w kontekście interakcji patogen-gospodarz w patogenezie przewlekłego zapalenia przyzębia.
 • Poszukiwanie nowych mechanizmów i biomarkerów choroby przyzębia.
 • Walidacja polskiej wersji kwestionariusza jakości życia dla pacjentów z halitozą (Halitosis Associated Life-quality Test – HALT).
 • Analiza skuteczności kwasu hialuronowego w miejscowym leczeniu periodontologicznych kieszonek rezydualnych.
 • Stan jamy ustnej i stomatologiczne potrzeby lecznicze u pacjentów przed i w trakcie przyjmowania leków antyresorpcyjnych i antyangiogennych.
 • Wpływ miejscowego leczenia farmakologicznego skojarzonego z niechirurgicznym leczeniem kieszonek przyzębnych na głębokość kieszonek w III i IV stadium zapalenia przyzębia.
 • Ocena wpływu niechirurgicznego leczenia periodontologicznego na ogólne i miejscowe markery stanu zapalnego przyzębia u pacjentów po transplantacji nerki (KT) z zapaleniem przyzębia (CP).
 • Ocena poziomu hepcydyny w ślinie u pacjentów z zapaleniem przyzębia.
 • Ocena powodzenia zabiegów chirurgicznego wydłużenia korony klinicznej zęba i czynników warunkujących sukces zabiegu.
 • Ocena skuteczności leczenia zapalenia przyzębia u pacjentów z cukrzycą typu 2 z zastosowaniem miejscowym kwasu hialuronowego w skojarzonej terapii niechirurgicznej.
 • Nawyki żywieniowe a niedobór witaminy C u pacjentów z chorobami przyzębia.