Pracownicy

Kierownik Zakładu 

Prof. dr hab. n. med. Marta Cześnikiewicz – Guzik

specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej i periodontologii

Kadra naukowa

Adiunkci:

Dr hab. n. med. Maria Mituś- Kenig specjalista w dziedzinie ortodoncji

Dr n. med. Barbara Kęsek, specjalista  w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją

Dr n. med. Dagmara Darczuk, specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją

Dr n. med. Małgorzata Kantorowicz,  specjalista w dziedzinie  periodontologii

Dr n. med. Iwona Olszewska-Czyż, specjalista w dziedzinie periodontologii

Dr n. med. Katarzyna Łazarz –Bartyzel,  specjalista w dziedzinie periodontologii

Dr n. med. Weronika Lipska specjalista w dziedzinie periodontologii

Dr n. med. Joanna Słowik specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją  i pedodoncji

 

Asystenci:

Dr n. med. Agata Dudzik, specjalista w dziedzinie periodontologii

Dr n. med. Karolina  Ścisłowska , specjalista w dziedzinie periodontologii

Dr n. med. Ewa Michalak, specjalista w dziedzinie periodontologii

Lek. dent. Joanna Śręba, specjalista w dziedzinie periodontologii

Lek. dent. Małgorzata Płatek – Kopeć, specjalista w dziedzinie periodontologii

Lek. dent. Jakub Bukowski, w trakcie specjalizacji z periodontologii

 

Starsi wykładowcy:

Dr n. med. Dagmara Gałecka – Wanatowicz, specjalista w dziedzinie periodontologii

Dr n. med. Agnieszka Cabała

 

 

Koordynatorzy przedmiotów

Prof. dr hab. n. med. Marta Cześnikiewicz – Guzik

Dr n. med. Dagmara Darczuk